Domů > Nezařazené > Stavební povolení – parc. č. 166/1 – Habří u Lipí

Stavební povolení – parc. č. 166/1 – Habří u Lipí

Stavební úřad České Budějovice vydává podle § 115 stavebního zákona a . 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu:
Jednopodlažní rodinný dům garáží, s novým sjezdem na pozemek včetně zpevněných ploch a žumpy, Habří u Lipí (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 166/1 v katastrálním území Habří u Lipí.

Stavební povolení viz příloha pdf nebo v kanceláři OÚ.

Categories: Nezařazené Tags:
  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy