Archív

Archív pro

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013. V příloze jsou uvedeny předpokládané příjmy a výdaje na rok 2013. Dokument je ve formátu *.pdf. Originál dokumentu je k nahlédnutí na OÚ.

Příloha: Rozpočet obce na rok 2013.

Podrobný rozpočet: rozp01, rozp02, rozp03, rozp04, rozp05, rozp06

Categories: Hospodaření Tags: