Archív

Archív pro

Nahlašování pálení

.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje upozorňuje, že Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno.

V případě spalování shrabané trávy nebo klestí je možné na níže uvedeném odkazu vyplněním jednoduchého formuláře nahlásit pálení a předejít tak planému výjezdu požární zásahové jednotky.

http://hzsjk.webrex.cz/

.

Categories: Hasiči Tags: