Archív

Archív pro

Svoz domovního odpadu

.

Od 4. 10. 2016 se mění četnost svozu domovního odpadu.

Popeláři budou jezdit každé úterý.

.

 

Categories: Nezařazené, Ostatní Tags:

Čištění a revize komínů

.

Na sobotu 15. 10. 2016 byl do obce Habří pozván kominík na čištění a provádění revizí komínů. Případní zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě. Bližší informace v příloze.

příloha ve formátu pdf

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Oznámení době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

.

V příloze je dokument o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů. Dokument je ve formátu pdf.

Příloha ke stažení

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Sousedská dohoda o regulaci hluku

.

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva obce Habří byla dne 10.8.2016 vyslovena žádost o dodržování klidu o nedělích a státních svátcích. Zastupitelé se rozhodli tento problém neřešit veřejnou vyhláškou, ale žádostí o sousedkou dohodu.

Každý z nás je jistě přes týden velmi vytížen a upřímně se těší na den klidu. Proto nebude na škodu, budeme-li jeden den v týdnu odpočívat a tento odpočinek dopřejeme i svým sousedům. Buďme k sobě navzájem ohleduplní a v rámci sousedské slušnosti se pokusme nenarušovat klid v obci ve dnech, které jsou k němu určeny.

Obracíme se tedy na všechny občany obce Habří s prosbou, aby se s ohledem na své sousedy vzdali o nedělích a státních svátcích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Pokusme se si tyto práce organizovat na jiné dny a o nedělích a svátcích odpočívejme. Pokud odpočívat nemůžeme nebo nedokážeme, zkusme být ohleduplní ke svým sousedům, a věnujme se činnostem, které nezpůsobují hluk.

Za všechny spoluobčany děkují zastupitelé obce Habří.

 

V Habří, dne 7. září 2016.

 

regulace-hluku.pdf ke stažení ve formátu pdf

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce

.
Dne 7. 9. 2016 od 19:00 se v prostorech Obecního úřadu obce Habří koná zasedání zastupitelstva obce.
.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags: