Archív

Archív pro

Rozpočtové opatření č.4/2018

Oznámení o době a místu konání voleb

.

 

 

O b e c n í   ú ř a d    H A B Ř Í

Habří 32,  373 84 Dubné  

 

Volby do zastupitelstva obce

Oznámení

O době a místu konání voleb

 

 

Stanoví:

  1. Volby se uskuteční dne 5. října. 2018 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin a
  2. října. 2018 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu obce Habří č.p. 32
  2. Právo volit má osoba starší 18 ti let a je přihlášena v naší obci (Habří) k trvalému 

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy,  prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Prodej palivového dřeva

.

Obec Habří nabízí k prodeji palivové dřevo.

Cena za 1m3 (cca 1,56 metru v hranici) dřeva prodávaného výhradně ve dvoumetrových kusech ze skládky v obecním lese je stanovena na 550,-Kč. Doprava a nakládka dřeva bude organizována obecním úřadem na náklady kupujícího.

Zájemci ať se přihlásí na Obecním úřadě kde získají podrobnější informace.

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags: