Archív

Archív pro ‘Vyhlášky’ Kategorie

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Habří 11.12.2019

MZČR – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška vydání nového Územního plánu

Obec Habří vydává vyhlášku o vydání nového Územního plánu obce.

 

Veřejná vyhláška_vydání_ÚP_07122018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

.

V příloze je ve formátu pdf  zveřejněna Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy týkající se vojenského radaru v obci Třebotovice jehož ochranné pásmo zasahuje do katastru obce Habří.

.

596443533_1_2.Příl.č.1-Radar Č.Buděj.,návrh vyhl.OP

.

.

Oznámení o zahájení stavebního řízení

.

V příloze je zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení ZTV Habří I. na pozemku parc.č. 69/2, 69/6, 515/1, 516/1.

ozsr

příloha je ve formátu pdf

.

Volební komise k volbám do Evropského parlamentu

.

Věc: Volby do Evropského parlamentu
Starosta obce stanovil dle § 16 písm. c) zákona minimální počet členů okrskové volební
komise:
• v obci bude 1 okrsková volební komise s minimálně 5 členy.

Dokument ke stažení

.

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

.

V příloze je OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

 

příloha: Vyhláška

Categories: Nezařazené, Vyhlášky Tags:

Veřejná vyhláška

 

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu a investic vydal Veřejnou vyhlášku.

Doručení návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zapracovanému návrhu.

celé znění veřejné vyhlášky viz příloha.

 

.

 

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 19 a § 20 zákona Č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

Celé znění vyhlášky je k dispozici v kanceláři OÚ nebo ke stažení zde: vyhláška.pdf