Archív

Archív pro ‘Vyhlášky’ Kategorie

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Habří – 28.5. 2020 v 17:00

Veřejná vyhláška Finančního úřaku k dani z nemovitostí na rok 2020

Opatření obecné povahy- Ministerstvo zemědělství – lesy

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu k nakládání s komunálním odpadem

Opatření vlády – nouzový stav 16.3.2020

Usnesení vlády ČR – nouzový stav

MZČR – mimořádná opatření spojená s koronavirem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Habří 11.12.2019

MZČR – opatření obecné povahy