Archív

Archív pro ‘Úřední deska’ Kategorie

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

26.04.2017 Bez komentářů

.

.

Finanční úřad zveřejnil veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovitosti na rok 2017. Uvedená vyhláška je k nahlédnutí v na tomto odkazu ve formátu pdf.

.

.

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags:

Svoz komunálního odpadu

26.04.2017 Bez komentářů

.

.

Od 1. 5. 2017 do 26. 9. 2017 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy v úterý každý lichý týden. V měsíci květnu ještě svoz navíc proběhne 2. 5.

 

.

.

 

 

Categories: Úřední deska Tags:

Odstávka elektrické energie

18.04.2017 Bez komentářů

.

Dne 3. 5. 2017 od 12:30 do 14:30 bude z technických důvodů přerušena v části obce dodávka elektrické energie. Bližší informace viz odkaz.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva

18.04.2017 Bez komentářů

.

Dne 19. 4. 2017 se koná zasedání zastupitelstva obce Habří. Začátek zasedání je v 19:00 v budově obecního úřadu Habří.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Závěrečný účet obce Habří za rok 2017

03.04.2017 Bez komentářů

.

Na níže uvedeném odkazu je k nahlédnutí závěrečný účet obce Habří za rok 2017. Dokument je ve formátu *.pdf

Závěrečný účet

Originál dokumentu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

.

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Hromadný sběr odpadů

15.03.2017 Bez komentářů

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce Habří

15.02.2017 Bez komentářů

.

Dne 22. 2. 2017 od 19 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem konání jsou prostory obecního úřadu Habří.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Ptačí chřipka

03.02.2017 Bez komentářů

.

V příloze jsou pro informaci základní informace o ptačí chřipce vydané Státní veterinární správou.

 

ptaci_chripka.pdf

.

.

.

.

 

 

 

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce Habří

21.12.2016 Bez komentářů

.

Dne 28. 12. 2016 od 19 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem konání jsou prostory obecního úřadu Habří.

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Územní plánování – Veřejná vyhláška

20.12.2016 Bez komentářů

.

Obecní úřad Habří, jako pořizovatel územního plánu Habří, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří.

Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Habří jej není možné vyvěsit na úřední desce, je celý návrh územního plánu Habří zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce http://www.habri.cz/ viz níže, ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Návrh územního plánu Habří je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Habří ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Simona Ťoupalíková (mob: 728 454 318).
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Habří, Habří 32, 373 84 Dubné.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

.

verejna_vyhlaska_SJ

UP_Habri-hlavni_vykres-SJ

UP_Habri-vykres_ZPF-SJ

UP_Habri-vykres_zakladniho_cleneni-SJ

UP_Habri-vykres_VPS-SJ

UP_Habri-vykres_sirsich_vztahu-SJ

UP_Habri-textova_cast-SJ

UP_Habri-koordinacni_vykres-SJ