Archív

Archív pro ‘Úřední deska’ Kategorie

Hromadný sběr odpadů

15.03.2017 Bez komentářů

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce Habří

15.02.2017 Bez komentářů

.

Dne 22. 2. 2017 od 19 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem konání jsou prostory obecního úřadu Habří.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Ptačí chřipka

03.02.2017 Bez komentářů

.

V příloze jsou pro informaci základní informace o ptačí chřipce vydané Státní veterinární správou.

 

ptaci_chripka.pdf

.

.

.

.

 

 

 

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce Habří

21.12.2016 Bez komentářů

.

Dne 28. 12. 2016 od 19 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem konání jsou prostory obecního úřadu Habří.

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Územní plánování – Veřejná vyhláška

20.12.2016 Bez komentářů

.

Obecní úřad Habří, jako pořizovatel územního plánu Habří, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří.

Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Habří jej není možné vyvěsit na úřední desce, je celý návrh územního plánu Habří zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce http://www.habri.cz/ viz níže, ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Návrh územního plánu Habří je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Habří ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Simona Ťoupalíková (mob: 728 454 318).
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Habří, Habří 32, 373 84 Dubné.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

.

verejna_vyhlaska_SJ

UP_Habri-hlavni_vykres-SJ

UP_Habri-vykres_ZPF-SJ

UP_Habri-vykres_zakladniho_cleneni-SJ

UP_Habri-vykres_VPS-SJ

UP_Habri-vykres_sirsich_vztahu-SJ

UP_Habri-textova_cast-SJ

UP_Habri-koordinacni_vykres-SJ

 

 

Návrh rozpočtu obce Habří na rok 2017

09.12.2016 Bez komentářů

.

Níže je uveden odkaz na návrh rozpočtu obce Habří na rok 2017. Kliknutím se otevře dokument ve formátu pdf v novém okně.

rozpocet2017.pdf

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva obce

09.11.2016 Bez komentářů

.

V úterý dne 15.11.2016 se od 18:00 koná zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem konání jsou prostory obecního úřadu.

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Setkání důchodců

02.11.2016 Bez komentářů

.

Zastupitelstvo obce Habří zve všechny důchodce na malé posezení s pohoštěním, které se koná dne 3. prosince 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Habří.

Začátek ve 14.00 hodin.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva

05.10.2016 Bez komentářů

.

Dne 12. 10. 2016 od 19:00 se koná zasedání zastupitelstva obce Habří. Místem zasedání je kancelář Obecního úřadu.

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Čištění a revize komínů

26.09.2016 Bez komentářů

.

Na sobotu 15. 10. 2016 byl do obce Habří pozván kominík na čištění a provádění revizí komínů. Případní zájemci nechť se hlásí na obecním úřadě. Bližší informace v příloze.

příloha ve formátu pdf

.

 

Categories: Úřední deska Tags: