Archív

Archív pro ‘Úřední deska’ Kategorie

Zasedání Obecního úřadu

22.06.2017 Bez komentářů

.

Dne 28. 6. 2017 od 19:00 se koná zasedání Obecního úřadu obce Habří. Místem konání je budova Obecního úřadu.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Dražební vyhláška

09.06.2017 Bez komentářů

.

V příloze je zveřejněna Dražební vyhláška týkající se:

  • pozemek parcelní číslo st. 2, evidovaná výměra 202 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 30, způsob využití pro bydlení, obec Habří; stavba stojí na pozemku p.č.: st. 2
  • pozemek parcelní číslo 34/1, evidovaná výměra 232 m2 – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond;

 vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 139 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, katastrální území Habří u Lipí, (dále jen „předmět dražby“)

476497314_0_Dražební vyhláška 0745D000063_17 ze dne 8.6 (2)

.

 

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags:

Oznámení o zahájení územního řízení

09.06.2017 Bez komentářů

.

V příloze najdete Oznámení o zahájení územního řízení kabelového vedení na území obce Habří.

eon kabel sv. Vít

.

 

Zasedání Obecního úřadu

18.05.2017 Bez komentářů

.

Dne 24. 5. 2017 od 19:00 se koná zasedání Obecního úřadu obce Habří. Místem konání je budova Obecního úřadu.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Návrh závěrečného účtu za svazek obcí včetně příloh

11.05.2017 Bez komentářů

.

V přílohách na odkazech níže je zveřejněn Návrh závěrečného účtu za svazek obcí včetně příloh

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

VýkazV061-201612K01

RozvahaV060-201612K01

Příloha BLP

Zpráva o výsl.přezkoumání hosp.za r.2016

FinV040-201612K01

.

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

26.04.2017 Bez komentářů

.

.

Finanční úřad zveřejnil veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovitosti na rok 2017. Uvedená vyhláška je k nahlédnutí v na tomto odkazu ve formátu pdf.

.

.

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags:

Svoz komunálního odpadu

26.04.2017 Bez komentářů

.

.

Od 1. 5. 2017 do 26. 9. 2017 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy v úterý každý lichý týden. V měsíci květnu ještě svoz navíc proběhne 2. 5.

 

.

.

 

 

Categories: Úřední deska Tags:

Odstávka elektrické energie

18.04.2017 Bez komentářů

.

Dne 3. 5. 2017 od 12:30 do 14:30 bude z technických důvodů přerušena v části obce dodávka elektrické energie. Bližší informace viz odkaz.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání zastupitelstva

18.04.2017 Bez komentářů

.

Dne 19. 4. 2017 se koná zasedání zastupitelstva obce Habří. Začátek zasedání je v 19:00 v budově obecního úřadu Habří.

.

.

Categories: Úřední deska Tags:

Závěrečný účet obce Habří za rok 2017

03.04.2017 Bez komentářů

.

Na níže uvedeném odkazu je k nahlédnutí závěrečný účet obce Habří za rok 2017. Dokument je ve formátu *.pdf

Závěrečný účet

Originál dokumentu je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

.

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags: