Archív

Archív pro ‘Úřední deska’ Kategorie

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ – veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu

V přílohách je zveřejněna Veřejná vyhláška o územním plánu obce Habří včetně všech příloh

vyhlaska_VP ve formátu pdf

UP_Habri-pro_VP soubory ke stažení ve formátu *.zip

.

 

Zasedání obecního zastupitelstva

P o z v á n k a

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29.12. 2017 v budově obecního úřadu začátek v 19.00 hodin.

Categories: Úřední deska Tags:

Oznámení o zahájení stavebního řízení

.

V příloze je zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení ZTV Habří I. na pozemku parc.č. 69/2, 69/6, 515/1, 516/1.

ozsr

příloha je ve formátu pdf

.

Návrh rozpočtu na rok 2018

.

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Habří na rok 2018

r18.pdf

příloha je ve formátu pdf

.

 

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Volby prezidenta republiky

Categories: Úřední deska Tags:

Volby prezidenta republiky

.

Obecní úřad stanoví, že počet členů okrskové volební komise, je minimálně 5 členů viz příloha.

http://www.habri.cz/wp-content/uploads/2017/12/komise.jpg

.

Categories: Úřední deska Tags:

Zasedání obecního zastupitelstva

.

P o z v á n k a

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 13.12. 2017 v budově obecního úřadu začátek v 19.00 hodin.

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1- stavby v obci

2- Eon věcné břemeno

3- nařízení inventury

4- schválení ceny vodného a stočného

5- různé

6- diskuze 

 

                                                         Josef  Chromý

                                                                                   starosta obce

 

.

Categories: Úřední deska Tags:

Rozpočtové opatření č.6/2017

.

V příloze Rozpočtové opatření č.6/2017

ro6_2017.pdf

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Velkoobjemový a nebezpečný odpad – sběrný dvůr

.

Informace pro obyvatele obce HABŘÍ

 Obec Habří uzavřela s firmou FCC smlouvu, aby obyvatelé obce Habří mohli vozit a ukládat dle potřeby  ( po celý rok ) do sběrného dvora v Dolní ulici v Českých Budějovicích velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 

Toto místo bylo obci přiděleno firmou FCC (dříve ASA ).

 

Habří  dne: 17.11.2017                                                                                  Chromý Josef

                                                                                                              starosta obce

 

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

OZV systém třídění Habří

.

 

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags: