Archív

Archív pro ‘Úřední deska’ Kategorie

Zasedání obecního zastupitelstva

.

Dne  7.3. 2018 v budově obecního úřadu se koná zasedání obecního zastupitelstva začátek v 19.00 hodin. 

 PROGRAM ZASEDÁNÍ:

  • Prodej pozemku p.č. 983 o výměře 147m2 v katastru obce Kvítkovice
  • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
  • Rozpočtové opatření č. 1/2018
  • Práce v obci
  • Různé
  • diskuze  

 

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Habří

.

V přílohách ve formátu *.pdf je ke stažení Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Habří.

Scanned at 26.2.2018 15-21

Scanned at 26.2.2018 15-20

Scanned at 26.2.2018 15-19

Scanned at 26.2.2018 15-18

Scanned at 26.2.2018 15-17

Scanned at 26.2.2018 15-15

Scanned at 26.2.2018 15-14

Scanned at 26.2.2018 15-25

.

 

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Návrh rozpočtového opatření 1/2018

.

V příloze je ve formátu *.pdf návrh rozpočtového opatření č.1/2018

Scanned at 26.2.2018 15-06

.

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Schválený rozpočet roku 2018

Categories: Hospodaření, Úřední deska Tags:

Rozpočtová opatření č.1/2018

.

Na odkaze změna-001.tif je zveřejněno Rozpočtové opatření č.1/2018

.

 

Categories: Hospodaření Tags:

Stanovení rozsahu záplavového území – Dehtářský potok

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku
Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)

celý text vyhlášky najdete na níže uvedeném odkazu

Dehtar.pdf

.

 

Categories: Úřední deska Tags:

Volby prezidenta republiky – Oznámení o době a místu konání voleb

Volby prezidenta republiky

Oznámení

O době a místu konání voleb

 

 

Stanoví:

  1. Volby se uskuteční dne 26.1.2018 od 14,00 do 22,00 hodin a

                                           27.1.2018 od  8,00 do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu obce Habří č.p. 32

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy,  prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. . V den voleb volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Categories: Úřední deska Tags:

Návrh rozpočtového opatření 7/2017

.

V příloze najdete návrh rozpočtového opatření 7/2017

zmena.jpg

 

.

 

Categories: Hospodaření Tags:

Stavební povolení ZTV Habří 1

.

V příloze najdete kopii stavebního povolení na stavbu ZTV Habří 1.

ZTV Habří 1

Příloha je ve formátu pdf.

,

 

Categories: Územní plánování Tags:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ – veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu

V přílohách je zveřejněna Veřejná vyhláška o územním plánu obce Habří včetně všech příloh

vyhlaska_VP ve formátu pdf

UP_Habri-pro_VP soubory ke stažení ve formátu *.zip

.