Archív

Archív pro ‘Dokumenty’ Kategorie

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

26.04.2017 Bez komentářů

.

.

Finanční úřad zveřejnil veřejnou vyhlášku týkající se daně z nemovitosti na rok 2017. Uvedená vyhláška je k nahlédnutí v na tomto odkazu ve formátu pdf.

.

.

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags:

Informace k dani z nemovitosti

11.01.2016 Bez komentářů

.

V příloze jsou uvedeny aktuální informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Habří.

příloha ve formátu pdf

.

Categories: Dokumenty, Úřední deska Tags:

Volby do zastupitelstev obcí – 2014

18.08.2014 Bez komentářů

.

Starosta obce stanovil počet členů volební komise a zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí 2014. Příslušné dokumenty viz příloha.

.

Categories: Dokumenty, Nezařazené, Úřední deska Tags:

Finanční zpráva a zpráva o přezkoumání hospodaření

04.04.2013 Bez komentářů

 

Výkaz pro hodnocení územních samosprávních celků, FIN 2-12M plnění rozpočtu dobrovolných svazků obcí a regionálních rad vykazfin.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 prezkoumani.pdf

 

Categories: Dokumenty Tags:

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

26.03.2011 Bez komentářů

Magistrát města České Budějovice vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla:
Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace
Kompletní dokumentace stavby je k dispozici na kanceláři OÚ Habří.

Příloha: Stavební povolení – vodovod

Categories: Dokumenty, Vyhlášky Tags:

Jednací řád OÚ

07.12.2002 Bez komentářů

V příloze najdete jednací řád Obecního úřadu Habří.

Jednací řád je ve formátu *.doc.

V případě Vašeho zájmu je podepsaný originál dokumentu k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Příloha: Jednací řád

Categories: Dokumenty Tags: