Archív

Archív pro ‘Územní plánování’ Kategorie

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ PLÁN HABŘÍ – veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu

V přílohách je zveřejněna Veřejná vyhláška o územním plánu obce Habří včetně všech příloh

vyhlaska_VP ve formátu pdf

UP_Habri-pro_VP soubory ke stažení ve formátu *.zip

.

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení

.

V příloze je zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení ZTV Habří I. na pozemku parc.č. 69/2, 69/6, 515/1, 516/1.

ozsr

příloha je ve formátu pdf

.

Územní rozhodnutí – kabelové vedení Horní Vít

.

V příloze je územní rozhodnutí o kabelovém vedení NN k Habří Horní Vít

Eon sv. Vít

.

Oznámení o zahájení územního řízení

.

V příloze najdete Oznámení o zahájení územního řízení kabelového vedení na území obce Habří.

eon kabel sv. Vít

.

 

Územní plánování – Veřejná vyhláška

.

Obecní úřad Habří, jako pořizovatel územního plánu Habří, podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří.

Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Habří jej není možné vyvěsit na úřední desce, je celý návrh územního plánu Habří zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce http://www.habri.cz/ viz níže, ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Návrh územního plánu Habří je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Habří ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky oznamující veřejné vystavení návrhu územního plánu Habří do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky.
Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Simona Ťoupalíková (mob: 728 454 318).
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky každý uplatnit písemné připomínky na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Habří, Habří 32, 373 84 Dubné.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

.

verejna_vyhlaska_SJ

UP_Habri-hlavni_vykres-SJ

UP_Habri-vykres_ZPF-SJ

UP_Habri-vykres_zakladniho_cleneni-SJ

UP_Habri-vykres_VPS-SJ

UP_Habri-vykres_sirsich_vztahu-SJ

UP_Habri-textova_cast-SJ

UP_Habri-koordinacni_vykres-SJ

 

 

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3

.

V níže uvedeném odkazu je návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
ve znění Aktualizace č. 3

362903154_1_veřejná vyhláška

.

Categories: Územní plánování Tags:

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

.

V níže uvedené příloze je ve formátu pdf uložena Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

Kraj_Zpráva o uplatňování – IV.AZUR_final

.

Categories: Územní plánování Tags:

Návrh zadání územního plánu Habří

.
V přílohách jsou první dokumenty týkající se zpracování nového územního plánu obce Habří. Jedná se o Veřejnou vyhlášku návrhu zadání územního plánu Habří a o samotný Návrh zadání územního plánu Habří. Oba dokumenty jsou ve formátu pdf.

Veřejná vyhláška

Návrh zadání

.

Záměr – prodej pozemku

.

Obec Habří má záměr prodat pozemek par.č. 9/5 o výměře 4m2 v katastru obce Habří u Lipí. Bližší informace včetně pozemkové mapy v příloze.

příloha ve formátu pdf

.

Oznámení o záměru – koupě pozemků

.

Obecní úřad Habří oznamuje záměr – koupě pozemků.

Jedná se o pozemky par.č.519/4 a 519/5 v katastru obce Habří. Bližší informace viz přiložený dokument.

dokument.pdf

.