O obci

22.12.2019

 

Fotografie obce Habří

Fotografie obce Habří ze severovýchodu

Obec Habří se nachází v Jihočeském kraji, v předhůří Šumavy, v CHKO Blanský Les. Umístění obce odpovídá i její vzhled.

Fotografie obce Habří

Fotografie obce Habří z jihozápadu

Celá obec je postavena na úbočí svahu několika kopců pod lesem, který pokrývá celou západní část katastru obce. Přibližná nadmořská výška obce je 450 – 460 m.n.m. Kopce nad Habřím dosahují výšky lehce přes 700 metrů nad mořem. Nejvyšším vrchem nad obcí je Kluk (741 m.n.m.) Vzhledem k umístění v CHKO a k historii obce je 90% domů v obci staršího data výstavby. Některé z objektů jsou zařazeny pod dohled památkové péče Na návsi se nachází budova staré tvrze, pivovar a stavby ve stylu selského baroka.

Habří má cca 104 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Mimo to, je kolem Habří několik stavení rekreačně využívaných. Obec Habří je samostatnou obcí bez dalších částí. Vzhledem k počtu obyvatel může být voleno obecní zastupitelstvo 5 – 7 členné.

V obci Habří působí několik oficiálních i neoficiálních zájmových spolků a sdružení, které se podílejí na kulturním a společenském životě v obci. Jedná se zejména o:

  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sbor dobrovolných hasičů Habří
  • Honební společenstvo Lipí – Habří – Kaliště – Hradce – Závraty
  • Haberské motorkáře

Další fotografie z obce a okolí

Můstek na potoce pod Kotlovy

Můstek na potoce pod Kotlovy

Kaplička u Cihlářů

Kaplička u Cihlářů

Budova Obecního úřadu a hospody

Budova Obecního úřadu a hospody

Dům na Kotlovech

Dům na Kotlovech

Rybníky pod Habřím

Rybníky pod Habřím

Komentáře jsou uzavřeny.