Archív

Archív pro ‘Dokumenty – úřední deska’ Kategorie

Závěrečný účet obce Habří za rok 2018

Pozvánka na zastupitelstvo obce 3.7.2019

Pozvánka na zastupitelstvo obce Habří 5.6.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech:

24.5.2019 od 14:00 do 22:00

25.5.2019 od 8:00 do 14:00

Místem konání je zasedací místnost obecního úřadu Habří.

Oficiální oznámení viz příloha. http://www.habri.cz/wp-content/uploads/2019/05/volbyeu.jpg

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018

Jmenování členů okrskové volební komise do voleb do EP 2019

Jmenování zapisovatelky – volby do EP 2019

Oznámení o velebním okrsku v rámci voleb do EP 2019

MZČR – opatření obecné povahy

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.4.2019