Archív

Archív pro ‘Dokumenty – úřední deska’ Kategorie

Pozvánka na zasedání zastupielstva obce Habří 17.6.2020 v 18:00

Účetní uzávěrka a ZÚ obce Habří za rok 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Habří 13.5.2020 v 18:00

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Habří – 28.5. 2020 v 17:00

Veřejná vyhláška Finančního úřaku k dani z nemovitostí na rok 2020

Pozvánka na veřejné elektronické projednání 29.4.2020 16:00 – STUDIE APLIKOVATELNOSTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ DO ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Pozvánka na elektronické jednání zastupitelstva obce Habří 16.4.2020 v 18:00

Opatření obecné povahy- Ministerstvo zemědělství – lesy

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu k nakládání s komunálním odpadem