Archív

Archív pro ‘Dokumenty – úřední deska’ Kategorie

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Habří

.

Dne 1. 11. 2018 od 18:00 se koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Habří. Zasedání se bude konat v prostorách obecního úřadu Habří. V přílohách (formát pdf) jsou podrobné informace včetně programu zasedání.

Pozvánka ustavující zasedání zastupitelstva obce Habří 2018

svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Habří 2018

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Revize a čištění komínů

.

Na 27. 10. 2018 pozvala obec Habří kominíka na revize a čištění komínů.

Práce zahájí cca v 8:00.

Zájemci o jeho služby ať se přihlásí na obecním úřadě ve standardních úředních hodinách nebo na telefonu starosty 728 831 850.

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

.

Volební účast v obce Habří byla standardně vysoká. Zúčastnilo se 85,37% voličů.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Habří www.volby.cz

Pro zajímavost výsledky v Kvítkovicích a v Lipí

,

 

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Veřejné projednání územního plánu

 

.

Opakované veřejné projednání územního plánu Habří se bude konat dne 19. 11. 2018 od 17:00 hodin na Obecním úřadu Habří.

V přílohách patřičné dokumenty k veřejnému projednání

oznameni_VP

vyhlaska_VP

UP_Habri_vykres_sirsich_vztahu

UP_Habri_vykres_zaboru

UP_Habri_vykres_VPS

UP_Habri_vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

UP_Habri-textova_cast

UP_Habri-hlavni_vykres

 

.

 

Rozpočtové opatření č.4/2018

Oznámení o době a místu konání voleb

.

 

 

O b e c n í   ú ř a d    H A B Ř Í

Habří 32,  373 84 Dubné  

 

Volby do zastupitelstva obce

Oznámení

O době a místu konání voleb

 

 

Stanoví:

  1. Volby se uskuteční dne 5. října. 2018 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin a
  2. října. 2018 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu obce Habří č.p. 32
  2. Právo volit má osoba starší 18 ti let a je přihlášena v naší obci (Habří) k trvalému 

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy,  prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Prodej palivového dřeva

.

Obec Habří nabízí k prodeji palivové dřevo.

Cena za 1m3 (cca 1,56 metru v hranici) dřeva prodávaného výhradně ve dvoumetrových kusech ze skládky v obecním lese je stanovena na 550,-Kč. Doprava a nakládka dřeva bude organizována obecním úřadem na náklady kupujícího.

Zájemci ať se přihlásí na Obecním úřadě kde získají podrobnější informace.

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Rozpočtové opatření č.3/2018

Zasedání obecního zastupitelstva

.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 5.9. 2018 v budově obecního úřadu

 

začátek v 19.00 hodin.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

  • Stavby v obci
  • Různé
  • diskuze  

 

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Dehtářský potok

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)

Vyhláška dehtářský potok

.