Archív

Archív pro ‘Dokumenty – úřední deska’ Kategorie

Rozpočtové opatření č.4/2018

Oznámení o době a místu konání voleb

.

 

 

O b e c n í   ú ř a d    H A B Ř Í

Habří 32,  373 84 Dubné  

 

Volby do zastupitelstva obce

Oznámení

O době a místu konání voleb

 

 

Stanoví:

  1. Volby se uskuteční dne 5. října. 2018 (pátek) od 14,00 do 22,00 hodin a
  2. října. 2018 (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin

 

  1. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu obce Habří č.p. 32
  2. Právo volit má osoba starší 18 ti let a je přihlášena v naší obci (Habří) k trvalému 

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy,  prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Prodej palivového dřeva

.

Obec Habří nabízí k prodeji palivové dřevo.

Cena za 1m3 (cca 1,56 metru v hranici) dřeva prodávaného výhradně ve dvoumetrových kusech ze skládky v obecním lese je stanovena na 550,-Kč. Doprava a nakládka dřeva bude organizována obecním úřadem na náklady kupujícího.

Zájemci ať se přihlásí na Obecním úřadě kde získají podrobnější informace.

.

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Rozpočtové opatření č.3/2018

Zasedání obecního zastupitelstva

.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 5.9. 2018 v budově obecního úřadu

 

začátek v 19.00 hodin.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

  • Stavby v obci
  • Různé
  • diskuze  

 

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Dehtářský potok

.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)

Vyhláška dehtářský potok

.

 

Volby do zastupitelstva obce konané 5. a 6. října 2018

.

Obecní úřad jmenuje jako zapisovatele okrskové volební komise paní Marii Čížkovou.

.

.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

.

V příloze je ve formátu pdf  zveřejněna Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy týkající se vojenského radaru v obci Třebotovice jehož ochranné pásmo zasahuje do katastru obce Habří.

.

596443533_1_2.Příl.č.1-Radar Č.Buděj.,návrh vyhl.OP

.

.

Návrh veřejné vyhlášky „Opatření obecné povahy – záplavové území Dehtářský potok“

.

NÁVRH
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)

589334137_0_61839_2018_změna_ZÚ_Dehtářský potok_návrh OOP (1)

589334137_1_61839_2018_změna_ZÚ_Dehtářský p_Příloha_návrhOOP_ s vodotiskem (1)

.

 

Rozpočtové opatření č.2/2018