Archív

Archív pro

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

Magistrát města České Budějovice vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla:
Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace
Kompletní dokumentace stavby je k dispozici na kanceláři OÚ Habří.

Příloha: Stavební povolení – vodovod

Categories: Dokumenty, Vyhlášky Tags: