Archív

Archív pro ‘Územní plánování’ Kategorie

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

.

V níže uvedené příloze je ve formátu pdf uložena Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období

Kraj_Zpráva o uplatňování – IV.AZUR_final

.

Categories: Územní plánování Tags:

Návrh zadání územního plánu Habří

.
V přílohách jsou první dokumenty týkající se zpracování nového územního plánu obce Habří. Jedná se o Veřejnou vyhlášku návrhu zadání územního plánu Habří a o samotný Návrh zadání územního plánu Habří. Oba dokumenty jsou ve formátu pdf.

Veřejná vyhláška

Návrh zadání

.

Záměr – prodej pozemku

.

Obec Habří má záměr prodat pozemek par.č. 9/5 o výměře 4m2 v katastru obce Habří u Lipí. Bližší informace včetně pozemkové mapy v příloze.

příloha ve formátu pdf

.

Oznámení o záměru – koupě pozemků

.

Obecní úřad Habří oznamuje záměr – koupě pozemků.

Jedná se o pozemky par.č.519/4 a 519/5 v katastru obce Habří. Bližší informace viz přiložený dokument.

dokument.pdf

.

 

Záměr – směna pozemků

.

Obec Habří zveřejňuje záměr o směně pozemků v katastru obce

informace o záměru ve formátu pdf

.

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 19 a § 20 zákona Č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

Celé znění vyhlášky je k dispozici v kanceláři OÚ nebo ke stažení zde: vyhláška.pdf

 

Prodloužení územního rozhodnutí – stavba RD na pozemku 166/1.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu rodinného domku na pozemku s parcelním číslem 166/1 v katastru obce Habří.

Příloha: Prodloužení územního rozhodnutí – stavba RD na pozemku 166/1

Categories: Územní plánování Tags:

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Jihočeský Krajský Úřad vydává veřejnou vyhlášku týkající se Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Územní plánování, Vyhlášky Tags:

Změna územního plánu obce

V přílohách jsou dokumenty týkající se změny územního plánu obce Habří. Dokumenty jsou komprimovány ve dvou souborech formátu *.zip. Originály dokumentů v papírové podobě jsou k dispozici na OÚ.

Příloha: Změna č.2 územního plánu.
Příloha: Aktualizace změny č.2 územního plánu.

Categories: Územní plánování Tags: