Archív

Archív pro ‘Vyhlášky’ Kategorie

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Jihočeský Krajský Úřad vydává veřejnou vyhlášku týkající se Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Územní plánování, Vyhlášky Tags:

Vyhláška – Stavební povolení – V. Žák

Magistrát města České Budějovice vydává veřejnou vyhlášku týkající se vydání stavebního povolení ke stavbě na pozemku parc.č.10/2.

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Zahájení územního řízení

26.08.2011 Comments off

Magistrát města České Budějovice vydává veřejnou vyhlášku týkající se Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání. /zemní řízení je vedeno ke stavbě na pozemku parc.č.166/1.

Příloha: Oznámení/ veřejná vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Zahájení územního řízení

28.04.2011 Comments off

OZNÁMENÍ
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání.
Stavba RD na pozemku parc. Č. 387/1 v katastrálním území Habří u Lipí.
 

Veřejná vyhláška viz příloha.

Categories: Vyhlášky Tags:

Stavební povolení – vodovod – vyhláška

Magistrát města České Budějovice vydává stavební povolení ke stavbě vodního díla:
Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. Č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace
Kompletní dokumentace stavby je k dispozici na kanceláři OÚ Habří.

Příloha: Stavební povolení – vodovod

Categories: Dokumenty, Vyhlášky Tags:

Oznámení o zahájení řízení – vyhláška /vodovod

Oznámení o zahájení řízení – vyhláška Vodovod Habří – samoty – vodovod a kanalizace. Přiložený dokument je ve formátu *.pdf. Originál dokumentu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního Úřadu a od 2.2. do 17.2.2011 na informační tabuli OÚ.

Příloha: Oznámení o zahájení řízení – vyhláška

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 včetně novelizace ze dne 1.12.2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
Příloha: Novelizace ze dne 1.12.2004

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Categories: Vyhlášky Tags: