Archív

Archív pro

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

Categories: Vyhlášky Tags:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Categories: Vyhlášky Tags: