Archív

Archív pro

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 včetně novelizace ze dne 1.12.2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
Příloha: Novelizace ze dne 1.12.2004

Categories: Vyhlášky Tags: