Archív

Archív pro

Sdělení o zřízení funkce pověřence pro kontrolu údajů

.

 

V příloze dokument o sdělení o zřízení funkce pověřence pro kontrolu údajů.

příloha ve formátu *.jpg

 

.

 

Závěrečný účet obce Habří za rok 2018

.

 

v příloze závěrečný účet obce Habří za rok 2018

příloha ve formátu *.jpg

 

.