Archív

Archív pro

Rozpočtové opatření č.6/2017

.

V příloze Rozpočtové opatření č.6/2017

ro6_2017.pdf

.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad – sběrný dvůr

.

Informace pro obyvatele obce HABŘÍ

 Obec Habří uzavřela s firmou FCC smlouvu, aby obyvatelé obce Habří mohli vozit a ukládat dle potřeby  ( po celý rok ) do sběrného dvora v Dolní ulici v Českých Budějovicích velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 

Toto místo bylo obci přiděleno firmou FCC (dříve ASA ).

 

Habří  dne: 17.11.2017                                                                                  Chromý Josef

                                                                                                              starosta obce

 

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags:

Výroční valná hromada SDH Habří

.

     

 Pozvánka na schůzi 
Sboru dobrovolných hasičů Habří

 

          Dne 25. 11. 2017 v 19:00 se koná výroční valná hromada SDH Habří.
Místo konání v zasedací místnosti Obecního úřadu Habří.

.
Program jednání:

1)                  Zpráva o finančním hospodaření SDH v roce 2017

2)                 Zpráva o činnosti SDH v roce 2017

3)                 Plány na rok 2018

4)                 Různé
Občerstvení po dobu trvání schůze zajištěno.

Za SDH Habří

Jan Čížek

 

Categories: Hasiči Tags:

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

OZV systém třídění Habří

.

 

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV MP odpad Habří

.

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

OZV MP (psi ubyt. kapacita) Habří

.