Archív

Archív pro

Velkoobjemový a nebezpečný odpad – sběrný dvůr

.

Informace pro obyvatele obce HABŘÍ

 Obec Habří uzavřela s firmou FCC smlouvu, aby obyvatelé obce Habří mohli vozit a ukládat dle potřeby  ( po celý rok ) do sběrného dvora v Dolní ulici v Českých Budějovicích velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 

Toto místo bylo obci přiděleno firmou FCC (dříve ASA ).

 

Habří  dne: 17.11.2017                                                                                  Chromý Josef

                                                                                                              starosta obce

 

.

 

Categories: Dokumenty - úřední deska Tags: