Archív

Archív pro

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 3/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Habří

OZV systém třídění Habří

.

 

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV MP odpad Habří

.

Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

.

Na níže uvedeném odkazu je ke stažení Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 1/2017, o místních poplatcích

OZV MP (psi ubyt. kapacita) Habří

.